Adam Naruszewicz - biografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Od 1774 r. na królewskie polecenie pracował nad Historią narodu polskiego, w której dokonał krytycznego przeglądu źródeł do dziejów narodowych, odrzucając ahistoryczne mity i legendy. Spod pióra Naruszewicza wyszło siedem tomów, które stanowią opis dziejów Polski do roku 1386 r., czyli momentu śmierci Kazimierza Wielkiego. Podstawą Naruszewiczowskiej koncepcji stało się nowe, zgodne z duchem epoki Oświecenia, rozumienie narodu, już nie wyłącznie szlacheckiego, ale narodu obywateli, obejmującego społecznie aktywne stany Rzeczypospolitej. Dalszym zamierzeniem pisarza było udokumentowanie dziejów Jagiellonów i królów elekcyjnych, aż po czasy Poniatowskiego. Nieustannie gromadził materiały do dalszych tomów i w jego posiadaniu znalazł się imponujący zbiór dokumentów, który istnieje do dziś i jest przechowywany głównie w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie pod nazwą Tek Naruszewicza. Według W. Zarzyckiego Naruszewicz zwłaszcza swymi dokonaniami na polu historycznym zasłużył sobie na pamięć rodaków:
W obliczu zagłady Rzeczypospolitej zostawił „przetrwalnik sławy i wielkości Polaków” w postaci Historii narodu polskiego
.

Ponadto Naruszewicz wydał poezje Sarbiewskiego, Horacego, antologię sielanek, a także tłumaczenia m.in. dzieł Tacyta i Anakreonta. Wywarł znaczny wpływ na współczesnych mu poetów, m.in. na Tomasza Kajetana Węgierskiego i Franciszka Zabłockiego.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ignacy Krasicki - Żona modna - opracowanie
2  Geneza Monachomachii
3  Narodziny epokiKomentarze
artykuł / utwór: Adam Naruszewicz - biografia    Tagi: